Geoplastic

Idź do spisu treści

Menu główne

Certyfikaty

 

Frma nasza posiada następujące certyfukaty:

  • UN (RID, ADR, IATA, IMDG Code) wydanym przez Jednostke Certyfikującą Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (Węgry)

  • B Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

  • ATEX OBAC Gliwice

Cały typoszereg naszych kanistrów o pojemnościach 17l, 20l, 26l i 30l przeszedł pomyślnie badania i uzyskał prawo oznaczania zgodności z niemiecką normą DIN 22100-7
pozwalającą na używanie produkowanych przez Geoplstic Sp. z o.o. kanistrów w niemieckich kopalniach.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego